Am/is/are


Am/is/are

Am/is/are.

Якщо ви тільки починаєте вивчати англійську мову самостійно, у школі англійської, з репетитором, будь-яким можливим способом, і вмієте хоч трохи читати, розумієте найпростіші слова типу: "window, tea, mother, table..." - почати варто з дієслова to be.

Навіщо він потрібний і що це таке?
В англійській мові не можна побудувати речення без дієслова, дієслово to be служить певним зв'язуванням. У російській чи українській мові ми не вживаємо подібні дієслова при побудові речення, тому перекладати дієслова to be недоцільно, тому що для нас подібне речення звучатиме дивно.

Дієслово to be дослівно перекладається як "бути, знаходитися, зїявитися.." і має 3 форми
I - Am, (I'm).
He, She, It - Is, (He's, She's, It's).
You, We, They - Are, (We're, You're, They're).

Різні форми дієслова to be вживаються дуже часто і показують наявність, приналежність, стан, і утворюють більшу частину речень в англійській, незалежно від рівня та тематики розмови. У розмовній англійській мові прийнято скорочувати повну форму (I'm, He's...). To be - єдине дієслово англійської, що змінюється обличчям (am, is, are). На відміну від нашої рідної мови в англійській завжди є дієслово-зв'язок у кожному реченні, і порядок слів завжди однаковий:
підмет (хто, що?) + присудок (що робити?/робить?...) + доповнення (кого? кому?...)

Як це виглядає на практиці:
- She is a doctor (Вона лікар).
- I'm 31 years old (Мені 31 рік).
- They are rich (Вони багаті).
Як бачимо з прикладів - to be можна змінювати по обличчям і числам: I am, they are, she is...

Як побудувати негативне речення у формі to be.
Як сказати "Вона не лікар", "Мені не 31 рік." і "Вони не багаті." Заперечення утворюється з допомогою частки NOT, яку ми ставимо після am/is/are. Наприклад "Вони не студенти".
- She is not a doctor (Вона не лікар).
- I'm not 31 years old (Мені не 31 рік).
- They are not rich (Вони не багаті).

Як побудувати негативне речення у формі to be.
Задати питання в подібних реченнях дуже просто, потрібно поставити форму на be (am, is, are) на перше місце, дієслово займає місце перед підметом.
- Are you there? (Ти/ви тут?).
- Is she a doctor? (Вона доктор?).
- Are they rich? (Вони багаті?).

У разі використання допоміжних слів (Why, where, who...), дієслово to be стає після них, зберігаючи позицію перед підлягаючим. Наприклад:
- Why are you here? (Чому ти тут?).
- Who is that man? (Хто цей чоловік?).
- What is the time? (Котра година?).

У розмовній англійській часто вживаються скорочення 's, 're, 'm, вони ніяк не впливають на зміст сказаного, але роблять мову більш неформальною. У звичайній живій розмові дуже рідко використовується повна форма, тому ми рекомендуємо використовувати скорочення:
- Where're you? (Де ти/ви?)
- Who's that man? (Хто цей чоловік?).
- What's the time? (Котра година?).

Минулий час дієслова to be (was/were).
Дієслова was/were в англійській мові вживаються настільки часто, що деякі лінгвісти та філологи відводять їм 20-30% від загального вживання англійської граматики загалом. Мається на увазі не лише окремі дієслова was/were? але й конструкції? освічені за їх допомогою.
Застосування was/were практично дуже просте, оскільки має просту і наочну структуру. Важливо пам'ятати - was/were можуть утворити конструкцію самі, і можуть брати участь у побудові складніших конструкцій, бути допоміжним дієсловом.

Як у випадку з am, is, are, ми поділяємо was/were по особам та числам. Відмінністю є відсутність дієслова am (was) для минулої форми.
- I, he, she, it - was (був/була, був/являлася..для однини).
- You, we, they - were (Були, були ... для множини).

Не забувайте, що You може бути як єдиним, так і множинним, але у випадку з ним структура ніяк не відрізняється.
Зазвичай побудова речення, коли was\were перекладається як "бути", відбувається дуже легко, тому що дуже схоже на побудову речення в російській чи українській мові. Дуже часто was/were вказує на якесь місце, де сталася якась дія, на рід занять чи стан описуваної людини, групи осіб, якогось предмета та багато іншого. Наприклад:

- The phone was in the car (Телефон був у машині).
- They were in a shop yesterday (Вони були у магазині вчора).
- I was a doctor 5 years ago (Я був доктором 5 років тому).
- Mark was very clever at school (Марк був дуже розумним у школі).
- You were in London in 2019 (Ти/ви був/і у Лондоні у 2019 році).

Негативна форма утворюється так, як і у випадку з am, is, are з додаванням частинки "not".
- was not, у скороченому вигляді wasn't.
- were not, в скороченому вигляді weren't.

Як ви вже здогадалися, носії англійської мови люблять скорочені форми, і в розмовній мові ми переважно чуємо тільки їх, тому ми рекомендуємо використовувати їх, як тільки ви про них дізналися. Сенс речення при скороченні форм не змінюється:
- The phone wasn't in the car (Телефон не був у машині).
- They weren't in a shop yesterday (Вони не були в магазині вчора).
- I wasn't a doctor 5 years ago (Я не був доктором 5 років тому).

Побудова питання з was/were.
Для того, щоб побудувати питання, використовуючи was/were, не потрібно додаткових допоміжних дієслів. Ми просто ставимо was/were на перше місце в реченні, а якщо ми маємо допоміжні слова (Why, where, who.....) - після них.
- Why was the phone in the car? (Чому телефон був у машині?).
- Where were they yesterday? (Де вони були вчора?).
- Who was a doctor 5 years ago? (Хто був лікарем 5 років тому?).

Дуже частою помилкою студентів початкових рівнів є вживання was/were разом із Did, що є грубою помилкою. Ми ніяк не можемо сказати:
- Where did he be yesterday? – це груба помилка.
- Where were You? - правильний варіант.
Не плутайте дієслово to be (was, were у нашому випадку), що означає "бути", "являтися", описує стан, і дієслово do (або did у минулій формі) який позначає якусь дію і дослівно перекладається як "робити" .

Дієслово to be використовується при освіті багатьох конструкцій, і ми зможемо описати їх усі докладно в одній статті. Наприклад, якщо хочемо показати наявність предмета, об'єкта, людини, чи показати факт існування когось чи чогось, ми можемо використовувати конструкцію there is, there are. Для минулої форми ми змінюємо is, are на was, were.
There в подібних випадках ніяк не перекладаються, і просто показують факт наявності. Наприклад:
- There is a chair in the room - "Стілець у кімнаті", ми показуємо його наявність.
- There was a chair in the room - "Стілець був у кімнаті", показуємо його наявність у минулому.
- There are 2 phones on the table - "2 телефони на столі".
- There were 2 phones on the table - "2 телефони були на столі".

Ми розглянули основні аспекти вживання to be. Звичайно ж, як і будь-яка інша граматична тема в англійській, вживання форми to be вимагає практичного опрацювання, розгляду та виконання вправ у всіх випадках вживання. Дуже важливо пам'ятати - to be перекладається як "бути" і в реченнях часто вживається зі змістом "є", "являється", "перебуває". Не плутайте з дієсловом to do, що означає дію, і перекладається як "робити".

Записатися

Ви готові почати? Дізнайтеся про свій рівень англійскої, невиходячи з дому!