Підготовка до іспитів


Підготовка до іспитів

Підготовка до іспитів

Міжнародні іспити з англійської мови спеціально розроблені для тих, для кого англійська є нерідною мовою. Такі іспити дають чітке уявлення про ваш рівень англійської мови, і застосовуються практично у всіх країнах світу. У європейських країнах рівень вашої мови визначається системою CERF (Common European Framework of Reference).

До найпопулярніших тестів можна віднести IELTS та TOEFL. Останнім часом також набирає популярності Кембриджська група іспитів: FCE, CAE, CPE.

Кембриджські іспити мають перевагу перед IELTS та TOEFL у тому, що дійсні все життя та мають меншу вартість при реєстрації на тест. Що стосується IELTS та TOEFL – термін дії цих сертифікатів – 2 роки, після чого сертифікат вважається недійсним. Проте IELTS є найпопулярнішим у Європі іспитом для навчання та роботи. Якщо говорити про США та Канаду – найпопулярнішим іспитом є TOEFL.

Тест IELTS

IELTS (International English Language Testing System) створений у Великій Британії, і належить декільком організаціям. Насамперед тест перевіряє британський варіант англійської мови, і чудово підійде для тих, хто зібрався вчитися чи працювати у Великій Британії та інших європейських країнах. Результати тесту оцінюються за 9-ти бальною шкалою і точно визначають ваш рівень володіння мовою.

Існує 2 варіанти тесту IELTS: Academic Module (необхідний для вступу до університету) та General Module (необхідний для роботи та імміграції). Більшість європейських університетів починає розглядати IELTS з оцінкою - не нижче 5.5, що стосується Великобританії 7.0 балів та вище.

Як здається IELTS

Час складання іспиту – 3 години.

Іспит має 4 секції: читання (reading), письмо (writing), аудіювання (listening), інтерв'ю з екзаменатором (speaking).

Перші 3 секції йдуть без перерви, в Academic Module пропонуються тексти та теми для есе, пов'язані з науковою або навчальною діяльністю, наприклад, опис графічного малюнка, текстом може бути спеціалізована стаття.

Загальна оцінка тесту - сума всіх 4 секцій, від 1 до 9.

Тест TOEFL

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) створено США і належить компанії ETS. Тест розроблено для студентів, які вивчають американський варіант англійської мови. Так само як і в IELTS існує 2 версії іспиту: iBT (Internet-Based Test) та Paper-delivered Test (з червня 2017). Різниця лише в тому, що першу версію здають на комп'ютері, другу — у паперовому вигляді. Практично у всіх випадках здачі тесту в Україні вибирається версія iBT.

Як здається TOEFL iBT

Час складання тесту - 4,5 години.

Так само як і IELTS має 4 секції: читання (reading), письмо (writing), аудіювання (listening), розмовна частина (speaking) записується на комп'ютері.

Кожна секція іспиту оцінюється в 30 балів, що може дати 120 балів (що відповідає рівню С2 за європейською системою CERF). Більшість американських та канадських університетів починає розглядати TOEFL не нижче 60 балів, що відповідає рівню B2 (Upper-intermediate).

TOEFL Paper-delivered Test складається із 3 частин без розмовної частини. Тривалість лише 2,5 години.

Записатися

Підготовка до міжнародних іспитів

Тим, хто хотів би продовжити навчання, знайти роботу, отримати ПМЖ в Америці чи Англії, знадобиться підготовка до міжнародних іспитів з англійської мови. Залежно від вашої мети та вимог приймаючої сторони знадобиться скласти іспити англійською за версією, успішно пройшовши тест toefl або тест ielts.

Який вибрати сертифікат на знання англійської

TOEFL - це є варіант американської версії англійської мови, а IELTS - це британський аналог, тому різниця буде у вимові та орфографії.

Екзаменаційні завдання, що складаються з 4-х етапів тестування, також мають значні відмінності:

TOEFL IELTS
Версії
Академічний варіант. Академік (для ВНЗ),
Дженерал (для шкіл, міграції, прийому на роботу).
Результати надаються в електронному вигляді,
подекуди - у вигляді письмової роботи.
Підсумки тестування приймаються лише у паперовому варіанті.
Допускається набрати 120 балів, кожне завдання оцінюється
у 10 одиниць.
В IELTS тесті сумарний максимальний бал не перевищує 9-ти,
за завдання присвоюється по 5 одиниці.

 

Экзаменационные задания, состоящие из 4-х этапов тестирования, также имеют значительные различия:

 

TOEFL IELTS
Reading
Используются тексты из университетских программ
(не более 4-х).
Предлагается прочитать 3 статьи общей направленности.
Время на выполнение составляет 60-80 минут,
количество вопросов - не более 52-х.
На задание из 40-ка вопросов даётся 1 час.
В TOEFL тест используются упрощённые типы вопросов. Углублённое знакомство с текстами.

 

TOEFL IELTS
Listening (в международных экзаменах по английскому тексты воспроизводятся 1 раз)
Тематика касается академической информации и
студенческой жизни.
Предлагается прослушать тесы социального и
учебного направлений.
Дебаты, речь от имени одного лица, диалоги  
Подготовлено до 54-х заданий,
которые нужно прослушать за 1-1,5 часа.
Выдаётся 40 заданий,
которые нужно прослушать за 1-1,5 часа.
Ограничен спектр заданий:
выбрать правильный ответ из нескольких версий,
заполнить таблицу.
Помимо заданий для TOEFL,
допускается краткий ответ, дополнение,
составление резюме на вопрос.

 

TOEFL IELTS
Writing
Задания, созданные из программы университетского обучения. Может быть предложен художественный стиль или академический.
Допускаются связки между блоками: надо прочитать готовый текст,
затем даётся аудиоинформация и экзаменуемый пишет свой ответ
на основании 2-х источников.
Информация даётся в виде текста, таблицы, диаграммы,
на которую нужно написать пространственный письменный ответ.
Во второй части письменного текста нужно написать сочинение,
основанное на собственном опыте.

 

Ответы даются на университетские материалы.Преподаватель лично экзаменует отвечающего в формате проведения собеседования.

TOEFL IELTS
Speaking
Записывается на микрофон рассказ в виде монолога.
Разбирается предложенный текст,
выполняется аудирование и в конце
записывается ответ по пройденному материалу.
Ведение разговора на предложенную тему,
составление монолога, ответы на вопросы.

 

Подготовка к экзамену по английскому

Как видно из таблиц, каждый экзамен состоит из 4-х частей, поэтому вам нужно хорошо освоить каждый проверяемый навык. План подготовки к IELTS и TOEFL включает в себя детальную проработку чтения, письма, восприятия речи на слух и говорения.

Обратившись в English Bridge, вы сможете:

 • пройти пробный IELTS, чтобы оценить текущий уровень знаний;
 • сориентироваться, по какой модели (британской или американской) требуется сертификат по английскому;
 • окончить курсы IELTS или выполнить подготовку к TOEFL;
 • успешно сдать экзамен TOEFL (IELTS);
 • получить сертификат IELTS или TOEFL.

Хотим отметить 2 нюанса.

    1.В школе английского языка English Bridge осуществляется подготовка к TOEFL "с нуля". Аналогично и для сертификационной версии IELTS.
   2.Срок действия официального подтверждения языковых знаний после сдачи экзамена и получения документа составляет 24 месяца.
Ви готові почати? Дізнайтеся про свій рівень англійскої, невиходячи з дому!